Quảng cáo có phải một dịch vụ truyền thông?

Quảng cáo là hình thức giới thiệu được trả tiền để thực hiện việc tuyên truyền về thông tin về dịch vụ,sản phẩm, công ty hay được hiểu theo nghĩa là ý tưởng, quảng cáo là hoạt động truyền thông gián tiếp giữa người với người mà trong đó người muốn truyền thông phải trả phí cho các phương tiện truyền thông đại chúng để đưa thông tin của dịch vụ, sản phẩm…đến để thuyết phục hay có tác động đến người tiếp nhận thông tin.

Quảng cáo là những nỗ lực có mục đích tác động tới thói quen,hành vi mua hàng của khách hàng hay người tiêu dùng bằng cách cung cấp những thông tin, thông điệp bán hàng theo cách thuyết phục ,tạo niềm tin về sản phẩm hay dịch vụ của người bán.

Trong các loại hình truyền thông marketing như khuyến mại (sales promotion), bán hàng cá nhân (personal selling), quan hệ công chúng (public relations),tiếp thị trực tiếp (direct marketing), truyền thông tại điểm bán hàng (POS), tổ chức sự kiện (events), truyền thông điện tử(e-communication) … quảng cáo là một trong những hình thức truyền thông marketing hữu hiệu nhất.

Có 6 cách để phân biệt quảng cáo với dịch vụ truyền thông khác như sau:

  • Quảng cáo là một hình thức được trả tiền để thực hiện.
  • Cá nhân chi trả cho nội dung quảng cáo là một tác nhân được xác định cụ thể.
  • Nội dung quảng cáocó mục đích thuyết phục hoặc tạo tác động ảnh hưởng vào người mua hàng.
  • Thông điệp quảng cáo có thể được truyền tải đến khách hàng bằng nhiều phương tiện truyền thông khác nhau.
  • Quảng cáo chủ yếu tiếp cận đến một đại bộ phận khách hàng tiềm năng.
  • Quảng cáo được xem là một hoạt động truyền thông marketing phi cá thể

Các loại hình quảng cáo phổ biến hiện nay

Quảng cáo thương hiệu (brand advertising)

Quảng cáo xây dựng thương hiệu có mục đích xây dựng một hình ảnh hay sự nhận biết về một thương hiệu lâu dài. Nội dung quảng cáo này khá đơn giản vì chỉ nhấn mạnh vào thương hiệu là chủ yếu.

Quảng cáo địa phương (local advertising)

Quảng cáo địa phương chủ yếu thông báo cho khách hàng rằng sản phẩm hiện đang có mặt tại một điểm bán hàng nào đó nhằm thu hút khách hàng đến cửa hàng. (như quảng cáo của các siêu thị hay khai trương cửa hàng).

Quảng cáo chính trị (political advertising)

Quảng cáo hướng dẫn (directory advertising)

Quảng cáo phản hồi trực tiếp (direct-respond advertising)

Quảng cáo thị trường doanh nghiệp (Business-to-business advertising)

Quảng cáo hình ảnh công ty (institution advertising)

Quảng cáo dịch vụ công ích (public service advertising)

Quảng cáo tương tác (interact advertising)

Đây chủ yếu là các hoạt động quảng cáo bằng internet nhắm đến cá nhân người tiêu dùng. Thường người tiêu dùng sẽ trả lời bằng cách click vào quảng cáo hoặc chỉ lờ đi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *